Over ons

Het ontstaan van Morgenland Festival Amsterdam

De directeur van Morgenland Festival Amsterdam, Mascha Ihwe, ontdekte het Morgenland Festival Osnabrück in 2013. De unieke muzikale kwaliteit en de in het festival besloten maatschappelijke waarde lieten een blijvende indruk achter.

Zo is het plan geboren om een festival in Amsterdam in het leven te roepen dat een veilige ruimte voor een muzikale, culturele en maatschappelijke uitwisseling tussen de oosterse en westerse cultuur biedt.

De actualiteit vraagt om nieuwe perspectieven, om een reality check van de positieve en negatieve clichés waarmee de zogenoemde oosterse cultuur geassocieerd wordt. Wij willen een bijdrage leveren aan dit proces.

In de zomer van 2015 vond in het Bimhuis een driedaagse pilot plaats, mogelijk gemaakt door Morgenland Osnabrück en het Bimhuis, met een prachtig programma, samengesteld uit een selectie van de mooiste ensembles die in Osnabrück waren ontstaan. Na het succes van deze pilot hebben wij begin 2016 Stichting Morgenland Amsterdam opgericht en in september 2016 een pracht festival neergezet.

Na deze twee succesvolle edities gaat het festival verder als biënnale met de naam NewLands Festival. Daarnaast programmeren wij vanuit Stichting Morgenland Amsterdam regelmatig concerten met onze partners en bevorderen wij artistiek talent zoals NAJWA.

NewLands Festival heeft een aantal doelstellingen:

  • Als Nederlands “laboratorium” een plek bieden voor samenwerking tussen oosterse en westerse musici. Een bijzonder speerpunt voor de komende jaren is het betrekken van in Nederland wonende musici die excelleren in oosterse muziekculturen.

  • Het laten zien van de muzikale rijkdom van de oosterse muziekcultuur in zijn gehele bandbreedte.

  • Het samenwerken met Morgenland Osnabrück d.m.v het gezamenlijk programmeren voor de twee festivals en daarmee een hechte muzikale uitwisseling tot stand brengen.
     
  • Het ontwikkelen van een cultureel verdiepings-programma dat ieder jaar een actueel thema als uitgangspunt heeft. In 2016 was dit 'Heimat', 2018 wordt een 'Ode aan de vrouw'.

NewLands Festival werkt vanaf de piloteditie samen met het Bimhuis als partners en hoofdpodium voor het muzikale programma. Andere waardevolle partners zijn o.a. de Tolhuistuin, Het Goethe Instituut, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA), Splendor, Salon Joussour, Dancing on the Edge.

De muzikale samenwerking met Morgenland Festival Osnabrück:

De twee festivals werken regelmatig samen en bevruchten elkaar door o.a. de aanvullende netwerken van internationale, Nederlandse en Duitse musici. Wij creëren podia voor elkaars musicale highlights waardoor de musici meer zichtbaarheid krijgen.  

Banner photo: Morgenland Festival Amsterdam 2015 ©Juri Hiensch