Back to All Events

Tessera Ensemble o.l.v. Tony Overwater & Naghmeh Farahmand | Afterparty met DJ Isis

  • Bimhuis 3 Piet Heinkade 1019 BR Amsterdam Netherlands (map)

Salon Joussour at 18:15
Opening act: NAJWA
Afterparty with DJ Isis

Tony Overwater contrabass/violone, Naghmeh Farahmand percussie, Tineke Postma sopraan-/altsax, Sara Hamidi zang, Yasamin Shahhosseini ud, Mehdi Rostami setar, Roosmarijn Tuenter zang/viool, Bram van Sambeek fagot

Meet the artists during our Salon Joussour prior to each Bimhuis concert.

Tessera collage 2018_NewLands Festival.png

NL

Het Tessera Ensemble is een muzikale ontmoeting tussen musici uit de Nederlandse en Oosterse muziekcultuur onder leiding van Tony Overwater (contrabas en violone) en Naghmeh Farahmand (percussie). Elke editie van NewLands komt Tessera terug, in wisselende samenstellingen. De vorige editie werkte het ensemble samen met Kinan Azmeh.

Avontuurlijke ontmoeting tussen Nederlandse en Iraanse musici o.l.v. percussioniste Naghmeh Farahmand en contrabassist Tony Overwater. Bij Tessera voel je lijfelijk de opwinding.
— Pablo Cabenda, de Volkskrant, ****

Nadat Tessera in 2016 enthousiast ontvangen werd door pers en publiek besloot NewLands Festival om elke editie een onderdeel rond Tessera te programmeren, met elke keer een andere geografische focus. Dit jaar is het Iran, een land dat een eeuwenoude, rijke muziekgeschiedenis kent. Deze focus verbindt Tessera met het festivalthema van 2018, Ode to Women: onder de Iraanse gasten bevinden zich drie vrouwelijke musici.

De Nederlandse contrabassist Tony Overwater heeft een bijzondere passie voor, en kennis over, de Arabische en Perzische muziek. Hij treedt regelmatig op in het Midden-Oosten en Iran en in Nederland was hij dit jaar te horen aan de zijde van o.a. Kayhan Kalhor, Hossein Alizadeh en Mohammad Motamedi.

Percussioniste Naghmeh Farahmand trad op met vele internationaal bekende ensembles, zowel in Iran als internationaal. Zij deelde het podium met o.a. Hassan Nahid (Iraanse meester op de ney) en Hengameh Akhavan (zanger). In 2010 verhuisde zij naar Canada waar zij haar debuutalbum Unbound uitbracht. Naghmeh speelt naast de daf ook darbuka (doumbek), dayereh, cajon, udu en drums. Naast haar internationale carrière heeft ze een grote passie voor het doorgeven van de kunst van het Perzische percussiespel en geeft zij onder meer masterclasses over de hele wereld.

De Iraanse en Nederlandse musici werken gemeenschappelijk een repertoire uit rond de wonderschone melodieën en complexe modulen van de radif (een collectie eeuwenoude muziekstukken die de basis van de Perzische muziekcultuur vormen) en de harmonie en polyfonie van de Westerse muziek.

EN

The Tessera Ensemble is a musical encounter between musicians from Dutch and Eastern music culture led by Tony Overwater (double bass and violone) and Naghmeh Farahmand (percussion). Every edition of NewLands Tessera will be featured in variable line-ups. At the previous edition Tony Overwater shared the artistic direction with Kinan Azmeh.

Adventurous meeting between Dutch and Iranian musicians led by percussionist Naghmeh Farahmand and double bassist Tony Overwater. ‘The excitement is physically tangible with Tessera’.
— de Volkskrant, ****

Every edition of NewLands Tessera will be featured in variable line-ups. At the previous edition, Tony Overwater shared the artistic direction with Kinan Azmeh.

In 2016, Tessera received great acclaim from both the audience and the press, after which NewLands has decided to programme the ensemble for every following edition, each with a different geographical focus. This year the focus is Iran, which has a rich and ancient music history. Tessera connects this focus to the 2018 festival theme, Ode to Women: the Iranian guests will include three female musicians.

Dutch double bassist Tony Overwater has great passion and knowledge when it comes to Arabic and Persian music. He regularly performs in the Middle East and Iran, and in The Netherlands, he could recently be heard alongside Kayhan Kalhor, Hossein Alizadeh, and Mohammad Motamedi, among many others.

Percussionist Naghmeh Farahmand has performed with many internationally recognized ensembles, in Iran and abroad. She shared the stage with Iranian ney master Hassan Nahid and vocalist Hengameh Akhavan, among others. In 2010, she moved to Canada, where she released her debut album Unbound. Naghmeh plays daf as well as darbuka (doumbek), dayereh, cajon, udu and drums. Alongside her international career as a performer she has great passion for sharing the art of Persian percussion, giving masterclasses all over the world.

The Iranian and Dutch musicians will collaboratively develop a repertory around the wondrous melodies and complex modules of the radif (a collection of ancient music pieces forming the foundation of Persian music) and the harmony and polyphony of Western music.

Voorprogramma | Supporting Act
NAJWA

Nawras Al Taky (zang) Emine Bostanci (kamancheh) Nadia Marak (fluit) Kim Jaeger (piano) Rémy Dielemans (contrabas) Modar Salama (percussie) Christian Palmieri (drums)
Nizar Rohana (muzikale coach)

NL

In het voorprogramma van Tessera speelt de groep NAJWA. ‘Recht uit het hart’, betekent NAJWA vrij vertaald vanuit het Arabisch. Het is het gezamenlijke motto voor deze gepassioneerde en uitzonderlijk getalenteerde musici.

Ze ontmoetten elkaar tijdens de masterclass van het festival in 2016 en zijn sindsdien samen gebleven. De afgelopen twee jaar ontwikkelden zij onder leiding van Nizar Rohana een repertoire waarin alle musici hun stempel hebben gezet.

De composities zijn meer dan alleen samengevoegde muziekstijlen; ze staan voor een nieuw geluid dat voortkomt uit traditie, waarbij de musici openstaan voor het nog ongehoorde en het onbekende, voor het creëren van een eigen stijl. 

NAJWA was eerder te horen in TivoliVredenburg, Splendor en onlangs op het Grachtenfestival.

De groep heeft een wisselende bezetting en bij dit concert zal aanstormend talent Emine Bostanci het ensemble aanvullen.

EN

Supporting act of Tessera at this concert is the group NAJWA. ‘Straight from the heart’, is the free translation of this Arabic name. It is the common principle for these passionate and extraordinarily talented musicians.

They encountered each other during the master class of the festival in 2016 and have been together ever since. In the past two years they were guided by Nizar Rohana in developing a repertory in which all members have left their signatures.

The compositions are more than just hybrid styles; they represent a new sound emanating from tradition, where the musicians are open to the unknown and unheard, creating an original style.

NAJWA has performed at TivoliVredenburg, Splendor and recently at Grachtenfestival. The group has a rotating line-up. At this concert the ensemble will include rising star Emine Bostanci.


Salon Joussour

18:15 > 19:00
Tickets €5 via Bimhuis

NL

Voorafgaand aan ieder concert van het NewLands Festival kun je de musici leren kennen en je onderdompelen in de geheimen en de essentie van de Arabische en Perzische muziek — elke avond vanuit een andere invalshoek, ingegeven door het unieke karakter van elk programma.

De ene keer duiken wij in het artistieke proces van musici uit de Westerse en Oosterse muziekcultuur en de andere keer zoomen wij in op Arabische poëzie of een bijzonder instrument. Het is een intieme ontmoeting, met ruimte voor vragen.

De musici van Tessera komen uit Nederland en Iran — twee muzikale werelden. Ze hebben dagen met elkaar doorgebracht. In de aanloop naar het concert belichten Naghmeh Farahmand (percussie) en Tineke Postma (saxofoon) de verschillen en overeenkomsten tussen de Perzische en de Westerse muziek. o.l.v. Mascha Ihwe

EN

Prior to each NewLands Festival concert you will have the opportunity to get to know the musicians and to immerse yourself in the secrets and the essence of Arabic and Persian music — every evening from a different perspective, informed by the unique character of each program.

Sometimes we will go into artistic process of musicians from Western and Eastern music cultures and sometimes we will focus on Arabic poetry or a remarkable instrument. These are intimate meetings, where the audience has the opportunity to ask questions.

The musicians in Tessera come from The Netherlands and Iran — two musical worlds. They have spent days with each other. As an introduction to the concert they will shed light on the differences and similarities between Persian and Western music. Host: Mascha Ihwe